Bereken hier je percentages


Procenten berekenen moeilijk? Nee het was nog nooit zo makkelijk. Als je een antwoord wil op de vraag: Hoeveel is x% van een getal?, Bereken dan hierboven. Vul waardes in en druk op de “Calculate” knop.

Het kan een goede hulp zijn om met met procenten te leren rekenen , maar je kunt het ook gebruiken in verschillende dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld als je btw wilt uitrekenen op een bepaald bedrag of 10% fooi wil geven op restaurant of de 

 

De Rekentool

Percentage Calculator
What is  % of ? Answer:
 is what percent of ? Answer:  %

Procenten wat zijn dat

Een procent is een honderdste deel We gebruiken een % teken om het aan te geven. Dus 15 procent is hetzelfde als 15%, 0.15, 15/100 of vijftien honderdsten. Zo simpel is het!

Dat is mooi, maar we gebruiken meestal niet enkel procenten. Soms willen we de verhouding weergeven tussen 2 getallen. Bijvoorbeeld: wat is 40% van 20? Dat is 40 honderdsten van 20, dus als we 20 koekjes delen in 100 gelijke stukjes (veel succes daarmee!), 40 van die delen zijn dan onze 40% van 20 koekjes. Laten we even rekenen: 40/100 * 20 = 8. Een klein trucje is hier wel van toepassing: als je wil delen door honderd, verplaats dan gewoon de komma twee plaatsen naar links. In onze berekening, 40/100 * 20 konden we ook zo doen: (40 * 20) / 100 (net hetzelfde)40 * 20 is 800. Verplaats de komma in 800 2 plaatsen naar links en je krijgt 8.00. Vul bovenaan de pagina eens deze waarden in, 40 en 20. Dan krijg je “40% van 20 is 8”.

In een ander geval wil je bijvoorbeel aangeven hoeveel procent een getal gedaald of gestegen is. Bijvoorbeeld als je 10 appels hebt en je eet er 2 van op… Dan ben je 20% appels verloren. Waarom? Omdat 8 is 80% van 10. Alle appels waren 100%, nu hebben we er nog 80%, dus zijn het aantal appels met 20% gedaald (want 100 - 80 = 20). Gebruik hiervoor onze procent stijging tool.

Oorsprong

De term procent komt van het Latijnse per centrum (per honderd) en wordt aangegeven met het teken %.

Procenten bij oplossingen

Een procent hoeft niet altijd te duiden op een aantal honderdste delen van het geheel. Zo worden oplossingen ook met procenten weergegeven. Een fysiologische zoutoplossing wordt bv. aangeduid als een oplossing van 0.9% keukenzout. Deze 0.9% wil zeggen dat de oplossing 0.9gram zout per 100 mL (=100 gram) bevat. Het percentage slaat hier dus op het gewicht.

Bij volumepercentage vermeldt men vaak het toevoegsel “vol”, dan krijgen we bijvoorbeeld: 14%vol of 14vol%.

Procentpunten

Een procentpunt, ook geschreven als %-punt, gebruikt men om het absolute verschil aan te geven tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt.
Een procent is dus een honderdste deel, terwijl een procentpunt een rekeneenheid is waarmee men de verandering van een percentage uitdrukt.

Een voorbeeld:

Als de rente op je spaarrekening stijgt van 2% tot 3%, dan kan men dit uitdrukken als “een stijging van 50% van het oude rentepercentage”, of als “een stijging van 1 procentpunt” (wat dus 1% van het geheel is). Een “stijging van 1%” is niet duidelijk, want het zou kunnen wijzen op een verhoging van 1% van 2 (0.02 dus) wat het totaal op 2.02% brengt ipv 3%

Promille

1 promille is 1 duizendste deel, het woord promille betekend ook “per duizend”. Een promille wordt genoteerd als ‰, zoals het procent (%) maar met 3 “nulletjes” in plaats van 2. Hierbij geldt dus dat 1promille = 0.1procent

Zweetvoeten

Heb je hier last van? Geen probleem, er is een wondermiddel tegen deze kwaal genaamd PediFris®. Hiermee kom je snel en permanent van je zweetvoeten en voetengeur probleem af. Bestel nu op de site