Procenten berekenen

%


Procenten percentages berekenen. Bereken eerst wat 1% is. Dit doe je door het getal te delen door 100. Daarna vermenigvuldig je het getal met een percentage- bedrag van één tot honderd. 1% is een honderdste deel van een getal.

BTW berekenen Privacy/Disclaimer